Клиенти

НАЦИД

НАЦИД комплектува, съхранява, обработва и разпространява информация и документация за моделите за управление, структурата, контрола и ресурсното осигуряване на системите за народна просвета, висше образование и наука. Центърът поддържа информационни масиви, като изгражда и развива специализирани бази данни в областта на образованието, науката, технологиите и иновациите.

За контакти с НАЦИД

София, 1125
бул. "Д-р. Г.М.Димитров" 52-A

тел.: (+359 2) 817 38 55
факс: (+359 2) 971 31 20
e-mail: [email protected]; [email protected]Website: www.nacid.bg

Назад
 

Проекти за този клиент

За контакти

БАЛМЕР ИНЖЕНЕРИНГ ООД

София, бул. България 49А
тел./факс: 02/ 887 43 61
тел.: 02/ 974 58 53
e-mail: [email protected]