За компанията

БАЛМЕР ИНЖЕНЕРИНГ ООД е независима инженерна консултантска организация, основана през 2004 година, която предлага услуги основно в областта на проектирането на жилищни, обществени и производствени сгради. Освен това  тя предоставя и консултантски услуги в областта на обследването на съществуващи сгради и съоръжения. Съпътстваща дейност на организацията, с цел удовлетворяване на нуждите на клиентите и улесняване на вътрешно фирмените процеси, е създаден копирен център, чрез който се оформя готовата проектна документация във вид, съобразен с нормативните изисквания и изискванията на клиента.

Виждането на БАЛМЕР ИНЖЕНЕРИНГ ООД за пълно удовлетворяване на клиентите чрез предоставянето на надеждни, ефективни и полезни услуги от високо качество е в съответствие с национални и международни стандарти, като за целта се прилага система за управление на качеството ISO 9001:2008.

Стремеж на БАЛМЕР ИНЖЕНЕРИНГ ООД е осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и поддържане на приятна и предразполагаща атмосфера за работа. Ръководителите се стремят да управляват организацията чрез съвременни методи за управление и прилагане на стратегии за привличане, поддържане и мотивиране на служителите.

Новини

За контакти

БАЛМЕР ИНЖЕНЕРИНГ ООД

София, бул. България 49А
тел./факс: 02/ 887 43 61
тел.: 02/ 974 58 53
e-mail: [email protected]