Клиенти

АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ, ГР. СОФИЯ

Американският колеж в София, който чества през учебната 2000-2001 г. 140 години от създаването си, е една от най-старите американски образователни институции извън границите на САЩ. Той води началото си от училището за момчета, основано от американски мисионери във Филипополис през учебната 1860-61 година. Същите тези мисионери, под ръководството на д-р Джеймс Ф. Кларк, три години по-късно основават училището за момичета в Стара Загора, а тези две училища прерастват в едно - Американския колеж в София.

За контакти с АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ, ГР. СОФИЯ

София 1799, България
Сандърс Хол
Алея Флойд Бляк, Младост-2

тел.: (359-2) 434-10-08,
e-mail: [email protected]Website: www.acs.bg

Назад
 

Проекти за този клиент

За контакти

БАЛМЕР ИНЖЕНЕРИНГ ООД

София, бул. България 49А
тел./факс: 02/ 887 43 61
тел.: 02/ 974 58 53
e-mail: [email protected]