Клиенти

ТРЕЙС ИПОМА АД

Производство на шприцовани каси за напитки, каси за контейнери с общо предназначение, градинска мебел, седалки за стадиони и индустриални пластмасови изделия. Търговия с пластмасови изделия.

За контакти с ТРЕЙС ИПОМА АД

София 1528, Гара Искър, ул. поручик Неделчо Бончев №7
тел.+359 (2) 9732333, 9732451, 9732456
факс: +359 (2) 9732457, 9732333
e-mail: [email protected]
Website: www.ipoma.com

Назад
 

Проекти за този клиент

За контакти

БАЛМЕР ИНЖЕНЕРИНГ ООД

София, бул. България 49А
тел./факс: 02/ 887 43 61
тел.: 02/ 974 58 53
e-mail: [email protected]