Клиенти

СИБАНК АД

За контакти с СИБАНК АД

Централно управление
София 1000, ул. „Славянска” №2

Тел.: (+359 2) 93 99 240
Факс: (+359 2) 981 25 26

Website: https://www.cibank.bg

Назад
 

Проекти за този клиент

За контакти

БАЛМЕР ИНЖЕНЕРИНГ ООД

София, бул. България 49А
тел./факс: 02/ 887 43 61
тел.: 02/ 974 58 53
e-mail: [email protected]